Skip to main content

Disclaimer

 

Deze site stelt de inhoud van Het Grote Gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP (1951, heruitgaven 1979 en 1989) ongewijzigd aan een breder publiek beschikbaar. Ook in de inhoud van illegale mededelingen 1944-1945 en van de vijf jaargangen van De Zwerver (1945-1949) werd geen wijziging aangebracht.
Samenstellers aanvaarden geen aansprakelijkheid m.b.t. beschikbaarheid en technisch functioneren van de website.
Downloaden en gebruik elders van hier beschikbaar gestelde bestanden is toegestaan onder voorbehoud van de copyrights van Stichting Herinnering LO-LKP.
De bestanden op deze site vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie.